Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: La Galŕxia on vivim

Conferencias
Charlas en centros educativos

406959 PD7YNJ 358 02.jpg

A cargo de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 22/02/2019

Hora: de 11.30 a 12.30

Ubicación: Escola Pública Sagrada Família, Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl