Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

C. Jordi: La Galāxia on vivim

Xerrades
Xerrades a centres educatius

406959 PD7YNJ 358 02.jpg


A cārrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 22/02/2019

Hora: de 11.30 a 12.30

Lloc: Escola Pública Sagrada Família, Barcelona

Assistents: 5é primāria, classe “Els i les astronautes”

TANCADA A PÚBLIC GENERAL

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl