Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: " El primer mapa 6D de la Via Làctia"

Talks
Talks in educative centers

ESA Gaia DR2 flux Ophiuchus 1000 750.jpg

Image: Rho Ophiuchi as seen by Gaia,
every star is coloured with its own colour. (ESA/Gaia/DPAC)

By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 08/11/2018

Time: 19:00

Place: sala Pi i Sunyer, Institut d'Estudis Catalans

Context: Conference series "Física Oberta"

Organizes: Societat Catalana de Física, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona

Web: http://blogs.iec.cat/scfis/2018/07/31/i-conferencia-de-la-scf-dins-del-cicle-fisica-oberta/

Abstract

Quan a principis del segle XX vam descobrir les galàxies, vam interpretar-les com illes d’estrelles a l’Univers. De llavors ençà, hem après que aquestes illes no estan pas tan isolades com pensàvem, sinó que interaccionen amb tot el que hi ha a prop. La Via Làctia, la galàxia on vivim, també. De fet, la forma i el contingut actuals són el resultat d’un seguit de barreges de galàxies més menudes i de la interacció amb les galàxies que tenim al voltant. El primer arxiu amb posicions i moviments de més de mil milions d'estrelles de la Via Làctia publicat aquest any per la missió espacial Gaia ha permès descobrir i caracteritzar les subestructures de la Via Làctia i per tant avançar en la història de la seva formació.

Doctora en Física per la Universitat de Barcelona professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la mateixa universitat, membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.

La seva investigació gira a l'entorn de la caracterització física d'estrelles i cúmuls estel·lars. Ha participat en diverses missions espacials com Hipparcos i INTEGRAL i actualment participa de ple al projecte Gaia. És membre del Gaia Science Team, l'òrgan científic assessor de l'Agència Espacial Europea i autora d’alguns dels primers resultats científics d’aquesta missió.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl