Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Carme Jordi:

"Dos asteroides de grans dimensions creuaran dimecres l'òrbita de la Terra"

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim

Trajectòria 1998 SD9 (NASA)
  • Data: 28/08/2018
  • A càrrec de: Carme Jordi, Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])
  • Programa: "Catalunya migdia" de Catalunya ràdio.

  • Enllaç amb el programa
  • Idioma: Català
Carme Jordi, investigadora de l'estructura de la galàxia a l'ICCUB, parla sobre dos asteroides que passaran aquesta nit al costat de la Terra a Catalunya Ràdio.

Els asteroides són: el 2016NF23 que es considera potencialment perillós per la seva gran grandària i el NEO 1998 SD9 que és més petit però passarà més a prop del nostre planeta, tots dos passaran aquesta nit. Tot i que el primer és prou gran com per produir greus danys al nostre planeta, "no es consideren perillosos per la seva trajectòria, que s'ha calculat amb precisió i ha resultat massa llunyà per ser perjudicial per a la Terra", ha dit Carme Jordi al programa de ràdio Catalunya Migdia, però ha afegit que "cal observar-se de prop perquè sempre hi ha pertorbacions en el seu camí i s'ha de corregir el càlcul de la trajectòria".

Afortunadament, el pas dels asteroides no és perillós per a nosaltres i, a més, es converteix en una oportunitat científica per estudiar els objectes més antics del Sistema Solar.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl