Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "Els braços espirals de la galàxia"

Conferencias
Charlas en centros educativos

01-esa gaia starhorse galactic bar faceon.jpg
ESA/GAIA/DPAC, A. KHALATYAN(AIP) & STARHORSE TEAM; GALAXY MAP: NASA/JPL-CALTECH/R. HURT (SSC/CALTECH)

A cargo de: Carme Jordi - ICCUB-IEEC

Fecha: 19/12/2019

Hora: 20:000

Sitio: Casa de Cultura, Sant Cugat del Valles (AASCV)

* Actividad en AASCV*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl