Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "La creació d'elements químics a l'univers"

Conferencias

Conferencias en centros educativos

iPTF14hls NASA ESA G BACON STSCI.jpg

Impresión artística de una supernova tipo II (NASA/ESA/G.BACON,STSCI)

A cargo de: C. Jordi [ICCUB(IEEC-UB)]

Fecha: 13/12/2018

Hora: 20:00-21:30

Contexto: Clausura ciclo 'L'astrofísica i el cosmos'

Sitio: Museu de Sant Cugat

Web 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl