Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "La creació d'elements químics a l'univers"

Talks

Talks in educative centres

iPTF14hls NASA ESA G BACON STSCI.jpg

Artistic impression of a Supernova type II (NASA/ESA/G.BACON,STSCI)

By: C. Jordi [ICCUB(IEEC-UB)]

Date: 13/12/2018

Time: 20:00-21:30

Context: Closing conference series 'L'astrofísica i el cosmos'

Place: Museu de Sant Cugat

Web
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl