Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "Les galàxies satèl·lit de la Via Làctia vistes per Gaia"

Talks

Talks in educative centres

ESA Gaia DR2 LMC 1000x1000 flux colour.png

Large Magellanic Cloud (ESA/Gaia/DPAC)

By: C. Jordi [ICCUB(IEEC-UB)]

Date: 31/05/2018

Time 20:00-21:30

Context: conference series 'L'astrofísica i el cosmos', International Day of Space

Place: Sant Cugat Museum

Abstract:
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl