Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

La prevenció de les tempestes solars


eit023.jpg

Una ordre executiva d'Obama per a "preparar la nació davant esdeveniments meteorològics de l'espai" fa que les grans tempestes solars ocupin els titulars de la premsa aquests darrers dies.

El catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona Blai Sanahuja, expert en meteorologia espacial, parla al diari Ara sobre aquesta disciplina i els seus sistemes de predicció actuals i adverteix que l'ordre d'Obama no té res a veure amb que una gran tempesta solar sigui imminent.

Notícia completa

Notícies relacionades
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl