Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

B. Sanahuja:

"Tempestes solars: quč són i quins perills que representen?"

Astronomía en la radio y la TV

mŕxim
  • Fecha: 31/01/2019
  • A cargo de: Blai Sanahuja, Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])
  • Programa: "Informatiu vespre" Betevé

Enlace con el programa (min 14:50) (catalán)

Entrevista a Blai Sanahuja sobre les tormentas solares.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl