Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

B. Sanahuja:

"Tempestes solars: quč són i quins perills que representen?"

Astronomy on the radio and TV

mŕxim
  • Date: 31/01/2019
  • By: Blai Sanahuja, Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])
  • Programme: "Informatiu vespre" Betevé

Link with the programme (min 14:50 - 23:20) (Catalan)

Interview with Blai Sanahuja about Solar Storms.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl