Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

De l’eclipsi d’Eddington al forat negre d’M57. 100 anys de relativitat general experimental

Conferencias

Poster i invitacions pantalles GAnglada.png

-

A cargo de: Guillem Anglada Escudé (ICE-CSIC)

Fecha 06/11/2019

Hora: de 12:45

Sitio: Aula Magna Enric Casassas, Facultat de Física UB

Contexto: Semana de la Ciencia / En el marco de la exposición de la Biblioteca de Física « 100 anys de l'eclipsi que va donar raó a Einstein»

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl