Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

De l’eclipsi d’Eddington al forat negre d’M57. 100 anys de relativitat general experimental

Xerrades
Observacions
Exposicions

Poster i invitacions pantalles GAnglada.png

-

A càrrec de: Guillem Anglada Escudé (ICE-CSIC)

Data: 06/11/2019

Hora: de 12:45

Lloc: Aula Magna Enric Casassas, Facultat de Física UB

Context: Setmana de la Ciència / En el marc de l' exposició de la Biblioteca de Física « 100 anys de l'eclipsi que va donar raó a Einstein»

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl