Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versi a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Imgenes de ambiente des la observacin desde Barcelona.

Eclipse Sol 20/03/15

Pgina Eclipse 20/03/2015

Desde plaza Universitat

mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim

Desde la azotea de la facultad de fsica

Secuencia en la azotea

mxim mxim
mxim mxim
mxim  

mxim mxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl