Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versi a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Imatges d'ambient de l'observaci des de Barcelona

Plana Eclipsi 20/03/2015

Des de plaa Universitat

mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
mxim mxim
Des del terrat de la facultat de fsica

Seqncia al terrat

mxim mxim
mxim mxim
mxim  

mxim mxim
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl