Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Exposició "Amb A d'AstrònomA"

Tornar

Logoamb.jpg

L'exposició itinerant "Amb A d'AstrònomA" és la versió catalana de l'exposició "Con A de Astrónomas", dedicada a astrònomes de diferents segles i països, l'aportació a l'Astronomia de les quals ha tingut rellevancia mundial.

Els seus panells a més d'itinerar per diferents llocs de Catalunya estan disponibles en format digital per a que qualsevol centre escolar els pugui utilitzar i imprimir.

També es poden descarregar la col·lecció de quaderns didàctics relacionats amb els temes que aquestes dones van estudiar.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.

*Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu*

Panel 1 Catalan baja.jpg
VEURE EXPOSICIÓ

PORTADA SATURN.jpg
QUADERNS DIDÀCTICS

BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA

100-Best-Silent-Films-the-General.jpg
CARACTERÍSTIQUES de MUNTATGE i TRANSPORT

targeto baixa.jpg
TARGETÓ PUBLICITARI

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl