Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Portals d'astronomia

Tornar

  • Notícias del Cosmos: portal de divulgació de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, amb reculls diaris de notícies astronòmiques (CA/ES/EN)

  • Miralcel: projecte de divulgació de l'astronomia (ES)

  • Space.com, portal de divulgació d'astronomia (EN)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl