Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Activitats

LogoTransit12.jpg

Tornar

El Departament d'Astronomia de la UB proposa per als instituts de Catalunya un seguit d'activitats al voltant d'aquest esdeveniment:


Les activitats consistiran bàsicament en dur a terme unconjunt de pràctiques. En elles es pretén la col·laboració dels membres del Departament, que donaran suport tant material com fent xerrades; dels professors de secundària, que s'encarregaran de guir les pràctiques; i dels seus grups d'alumnes, que faran d'investigadors.

Aquestes activitats giraran entorn al tema de les Distàncies astronòmiques i es dividiran en:

  • Mida de la Terra
  • Distància Terra-Lluna
  • Distància Terra-Sol
  • Mida del Sistema Solar
  • Mida del Sol
  • Distàncies estel·lars: Paral·laxi
  • Distàncies estel·lars: Fotometria
  • Llei de Hubble
Els instituts també podran acollir l'exposició itinerant preparada pel Departament: "Les distàncies còsmiques"

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl