Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Activitats

LogoTransit12.jpg

Tornar

El Departament d'Astronomia de la UB proposa per als instituts de Catalunya un seguit d'activitats al voltant d'aquest esdeveniment:

 • Exposició itinerant: "Les distàncies c̣smiques"
 • Distàncies astroṇmiques:
  • Mida de la Terrra
  • Distància Terra-Lluna
  • Distància Terra-Sol
  • Mida del Sol
 • Distàncies estel·lars: Paral·laxi
 • Distàncies estel·lars: Fotometria
 • Llei de Hubble

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl