Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Activitats de la UB

eas2005.jpg

Tornar

  • Retransmissió en directe per Internet a través d’aquesta pàgina web des de tres punts: Barcelona en zona de parcialitat i Bicorp (València) i Sant Francesc (Formentera, Balears) en zona d'anularitat
  • Observacions populars a diversos punts de Catalunya i en zones d'anularitat.
  • Xerrades divulgatives
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl