Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Acte de presentació de les primeres dades de la missió Gaia

Fotos de l'acte

Visites guiades a l'exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Gaia presenta el mapa més precís de l’Univers

màxim S'ha convocat un acte a la facultat de Física de la Universitat de Barcelona per a la presentació de les primeres dades de la missió espacial Gaia el dia 14 de setembre de 2016, i visites guiades a l'exposició "Gaia, primeres dades per mil milions d'estrelles".

El satèl·lit astromètric Gaia es va llançar el 19 de desembre de 2013. Aquestes primeres dades del satèl·lit corresponen al període comprès entre el 25 de juliol de 2014 i el 16 de setembre de 2015.Acte de presentació

Data:14 de setembre.

Lloc: Aula Magna Enric Casassas (Facultat de Física)

Programa:

11:45 : Obertura de l’acte (Dra. Francesca Figueras)

11:50 : Els dos primers anys de la missió Gaia (Dra. Mercè Romero-Gómez)

12:00 : Participació de l’equip Gaia-Barcelona a la missió (Dr. Jordi Portell)

12:10 : L’arxiu de Gaia, contingut (Dr. Josep Manel Carrasco)

12:20 : Connexió en directe amb ESAC (Dra. Carme Jordi)

12:30 : Torn obert de preguntes

12:45 : Clausura de l’acte, primeres imatges en 3D de l’entorn solar

Nota: Atenció als mitjans de comunicació des de les 11:15

Visita guiada a l’exposició “Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles”

Data: 15 i 16 de setembre de 2016

Lloc: Hall de la Facultat de Física

Dirigida a estudiants de grau i màster

Horaris: de 10:20 a 10:45; 14:30 a 15:00

Inscripció a la secretaria de la facultat

La missió Gaia

L'objectiu de Gaia és cartografiar més de mil milions d'estrelles de la nostra Galàxia, oferint dades de posicions, paral·laxis i moviments propis amb una precisió inferior a un mil·lisegon d'arc. Per poder aconseguir aquest nivell de precisió sense precedents, és necessari dur a terme un complex processament de dades pel qual són necessàries les observacions realitzades al llarg dels cinc anys de la missió. Per això, els resultats finals de Gaia no estaran disponibles fins a principis de la propera dècada, encara que s'ha previst difondre prèviament part de les dades a mesura que vagin augmentant les observacions.

Les primeres dades de la missió

Les primeres dades de Gaia, que es presentaran de forma online el 14 de setembre, inclouran les posicions i la magnitud G d'uns mil milions d'estels, calculats a partir de les observacions realitzades entre el 25 de juliol de 2014 i el 16 de setembre de 2015.

A més, es publicarà una solució astromètrica de cinc paràmetres, que proporcionarà les posicions, les paral·laxis i els moviments propis d'un determinat subconjunt de dades, corresponents a uns dos milions d'estrelles inclosos tant al catàleg Tycho-2 com en el de Gaia. És el que es coneix com la Solució Astromètrica Tycho-Gaia (TGAS).

També es publicaran les dades fotomètriques de les estrelles variables RR Lyrae i Cefeides, observades freqüentment durant un mode d'escombrat específic que passava repetidament pels pols eclíptics.

Participació de la Universitat de Barcelona a la missió Gaia

Els integrants de l’equip Gaia UB són membres de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Aquest equip, que participa en la missió des dels inicis, ha contribuït a definir alguns dels instruments i ha liderat el grup encarregat de les simulacions que han fet possible la posada a punt del programari per processar les dades. A més, és l'equip responsable del processament inicial de les dades.

Els experts de l'ICCUB també estan elaborant eines per a l’explotació científica de les dades obtingudes des de terra per complementar les de Gaia, i lideren la construcció dels catàlegs de la missió, tant els intermedis com el catàleg final. El Centre de Processament de Dades de Barcelona —on s’inclouen el CESCA i el Barcelona Supercomputing Center— proporciona recursos per executar part de les operacions durant tota la missió, i ha estat un aliat imprescindible en la simulació de la galàxia i les observacions per a totes les tasques preparatòries i de verificació de la cadena de processament.

Notícia al web de l'ESA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl