Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Activitats UB

logovenus.jpg

Tornar
  • Retransmissió en directe per Internet a través d’aquesta pàgina web.
  • Observació directe i a través de pantalla gran de l'esdeveniment diverses dependències de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal 647, davant del Palau de Pedralbes, Barcelona)
  • Observació popular en diversos punts de la geografia catalana.
  • Realització d’activitats divulgatives de l’astronomia i del trànsit de Venus en col·laboració amb diversos instituts de Catalunya.
  • Repetició dels càlculs històrics realitzats a partir de trànsits de Venus amb les dades i imatges facilitades a través d’aquesta web (més informació properament).
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl