Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

màxim

Proposta per a centres educatius:

parla per ràdio amb els membres de l'ISS.

màxim
L'astronauta Peggy Whitson, enginyer de vol de l'expedició 5, du una de les antenes de ràdio amateur abans de la seva instal·lació a la ISS.
L'Estació Espacial Internacional, està atesa permanentment pels equips d'astronautes i cosmonautes. La majoria tenen una llicència de radioaficionat.
Societats de radioaficionat dels països socis de la ISS, als EUA, Canadà, Rússia, Europa i Japó, han establert ARISS - la Ràdio Amateur a l'Estació Espacial Internacional.
ARISS és un grup de treball voluntari dedicada a desenvolupar i posar en funcionament l'estació de radioaficionat d'a bord. ARISS-Europa és la branca europea de ARISS.

La proposta

Aquest grup de treball voluntari internacional té l'objectiu de proporcionar assistència educativa per als joves d'arreu del món, en col·laboració amb les agències espacials, per això especialitzats operadors de ràdio per satèl·lit aficionats de tot el món ofereixen la seva experiència, el seu equip i el seu temps per establir l'enllaç de ràdio amb l'estació espacial.

màxim

La proposta d'ARISS per escoles de tot el món és establir contacte per ràdio entre els alumnes dels centres educatius i els membres de l'Estació Espacial Internacional (ISS).

Les escoles han de presentar una sol·licitud amb un projecte educatiu.


A la Regió Europea (Europa, Àfrica i Orient Mitjà), les escoles i organitzacions juvenils, interessats en la creació d'un radiocontacte ARISS amb un astronauta a bord de l'Estació Espacial Internacional, estan convidats a presentar les seves sol·licituds a partir de setembre a novembre i de febrer a abril. Els documents hauran de ser enviats per correu electrònic a l'administrador de Selecció d'escoles d'ARISS.+Informació:

http://www.ariss-eu.org/

school.selection.manager@ariss-eu.org

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl