Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Anna Ferré i les estrelles de baixa lluminositat a RAC1"

Astronomía en la radio29/07/2019

  • Fuente: Hawaii 19.05 de RAC1
  • A cargo de Anna Ferré-Mateu, astrofísica en el Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB
  • * Programa* 29/07/201 / 19:00-20:00 / A partir del minuto 41:42
  • Idioma: CA

Podcast

Entrevista con la investigadora del ICCUB, Anna Ferré-Mateu, sobre su investigación en estrellas con baja luminosidad, no observables hasta hace dos años.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl