Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

La imatge del dia

Astronomy Picture of the Day

ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Oferim informació sobre els fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Barcelona, així com sobre els més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals pot gaudir-se també amb posterioritat, gràcies a les nostres galeries.

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel DAM i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notícies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl