Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Una supernova pot acabar amb els animals grossos?"

Premsa

māxim

Remanent de Supernova a Cygnus (NASA, J.J. Hester Arizona State University)

28/06/2019

  • Font: Ara.cat
  • A cārrec de Valentí Bosch-Ramon, investigador de l'Institut de Cičncies del Cosmos, ICCUB
  • Idioma: CA

Enllaį amb l'article a l'Ara.cat

Article al diari Ara sobre un estudi que descriu el mecanisme segons el qual les supernoves poden afectar la vida a la Terra, amb comentaris de Valentí Bosch.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl