Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: Viatge al centre de la Via Làctia

Conferencias
Charlas en centros educativos

Gaia sky mapper image near the Galactic centre.png

Imagen de mapas del cielo de Gaia
cerca del centro galáctico.
Crédito: ESA/Gaia/DPAC


A cargo de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 14/11/2019

Hora: 18:00

Sitio: Aula de Extensión Universitaria de Esplugues. Cerrada al público general

Contexto: SEMANA DE LA CIEÈNCIA - 08-17 / 11 / 2019

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl