Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: Viatge al centre de la Via Lāctia

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Gaia sky mapper image near the Galactic centre.png

Imatge de mapes del cel de Gaia
a prop del centre galāctic.

Crčdit: ESA/Gaia/DPAC


A cārrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 14/11/2019

Hora: 18:00

Lloc: Aula d'Extensiķ Universitāria d'Esplugues. TANCADA A PÚBLIC GENERAL

Context: SETMANA DE LA CIČNCIA - 08-17 / 11 / 2019

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl