Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: Viatge al centre de la Via Lāctia

Talks
Talks in educational centres

Gaia sky mapper image near the Galactic centre.png

Gaia sky mapper image near the Galactic centre.
Credit: ESA/Gaia/DPAC


By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 14/11/2019

Time: 18:00

Place: Aula d'Extensiķ Universitāria d'Esplugues. Closed to general public.

Context: Science Week- 08-17 / 11 / 2019

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl