Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: Telescopi Assumpció Català

Conferencias
Charlas en centros educativos

TelescopiCatala.jpg


A cargo de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 12/11/2019

Hora: 17:00

Sitio: Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Montbau. TANCADA A PÚBLIC GENERAL

Contexto: Exposición "Telescopi Assumpció Català" en la Sala Polivalent de Montbau del 8 al 21 de noviembre. SEMANA DE LA CIENCIA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl