Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri: "El mčtode científic en la vida quotidiana"

Talks

Talks in educational centres

Observacio metode.jpg

El mčtode científic. Cičncia animada (La UB divulga)

By: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Date: 11/11/2019

Time: 19:00

Public: open to general public

Context: TOC-TOC Program, University of Barcelona

Place: Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet (Barcelona)

Contact: ucc@ub.edu (Unitat de Cultura Científica i Innovació)

SCIENCE WEEK- 8 -17 NovembreAbstract:

A revision of the scientific method and its uses in daily life

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl