Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l'inrevés?

Copèrnic i Galileu, la història heliocèntrica

Conferencias
Charlas en centros educativos

ANULADA

SistCopernica.jpg


A cargo de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 03/10/2019

Hora: 20:00

Sitio: Casa de la Cultura Sant Cugat

Organiza: Agrupació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, AASCV

Contexto: Semana mundial del espacio

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl