Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l'inrevés?

Copèrnic i Galileu, la història heliocèntrica

ANUL·LADA

Xerrades
Xerrades a centres educatius

SistCopernica.jpg


A càrrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 03/10/2019

Hora: 20:00

Lloc: Casa de la Cultura Sant Cugat

Organitza: Agrupació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, AASCV

Context: Setmana mundial de l'espai

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl