Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l'inrevés?

Copèrnic i Galileu, la història heliocèntrica

Talks
Talks in educational centres

CANCELLED

SistCopernica.jpg


By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 03/10/2019

Time: 20:00

Place: Casa de la Cultura Sant Cugat

Organizes: Agrupació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, AASCV

Context: World Space Week

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl