Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: La vida del Sol

Conferencias
Charlas en centros educativos

The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASAs Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg


A cargo de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Fecha: 01/10/2019

Hora: 18:00

Sitio: Aula Gent Gran de Centelles

CERRADA AL PÚBLICO GENERAL

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl