Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Searched: ^P

Results from ServiAstro web retrieved at 18:07 (GMT)

J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Xerrades Xerrades en centres educatius A c...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Talks Talks in educative centres By: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Date: 07/02/2018 Time...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Fecha...
Perseides 2005 Volver Monograf...
Perseids 2015 Astronomical Agenda 2015 Monography about meteor showers Introduction Nowadays the Perseids are, with no doubt, the most famous meteor shower...
Perseides 2015 Agenda astron...
Perseids 2016 Astronomical Agenda 2016 Monography about meteor showers Introduction Nowadays the Perseids are, with no doubt, the most famous meteor shower...
Perseidas 2016 Agenda astron...
Saul Perlmutter, doctor honoris causa per la UB: ...
Saul Perlmutter, awarded honorary doctorate by the UB: ...
Saul Perlmutter, doctor honoris causa por la UB: ...
Perseids 2017 Astronomical Agenda 2017 Monography about meteor showers Introduction Nowadays the Perseids are, with no doubt, the most famous meteor shower...
Perseidas 2017 Agenda astron...
Perseids 2018 Astronomical Agenda 2018 Monography about meteor showers Images Perseids from Doues (Valle d`Aosta, Italy) 11 12/08/...
Perseidas 2018 Agenda astron...
Perseids 2019 Astronomical Agenda 20198 Monography about meteor showers Introduction Nowadays the Perseids are, with no doubt, the most famous meteor...
Perseidas 2019 Agenda astron...
L`astronomia a Physis 2018 Cursos Activitats d`astronomia al campus d`estiu Physis 2018 (18 22 juny de 2018): Confer...
Astronomy in Physis 2018 Courses Astronomy activities in the summer campus Physis 2018 (18 22 June 2018): Plenary talks: Stephen Hawking: de los agujeros...
L`ICCUB a Physis 2019 (17 21 juny de 2019) Cursos Amb l`objectiu d`apropar aquesta ci...
Physis 2019 (17 21 June 2019) Cursos With the aim of bringing this fundamental science closer to pre university students, the Faculty of Physics of the University...
Physis 2019 (17 21 junio de 2019) Cursos Con el objetivo de acercar esta ciencia fundamental a los estudiantes preuniversitarios, la facultad de F...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Xerrades Black holes: The dark heart of General Relativity T...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Talks Black holes: The dark heart of General Relativity Talk : Black holes: The dark heart of General Relativity...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Charlas Black holes: The dark heart of General Relativity Charla : Black holes: The dark heart of General...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Xerrades Ponents : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Talks Speakers : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Charlas Ponentes : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Comienza la votaci...
Comienza la votaci...
Taula rodona: `50 anys despr...
Roundtable: `50 anys despr...
Mesa redonda: `50 anys despr...
Jordi Portell: `El primer cat...
Jordi Portell: `El primer cat...
Jordi Portell: `El primer cat...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell i X. Luri: `S...
J. Portell X. Luri: `S...
J. Portell i X. Luri: `S...
`Llamada a un exoplaneta` Premsa Cr...
`Llamada a un exoplaneta` Press Cr...
`Llamada a un exoplaneta` Premsa Cr...
`Zer moduz, estralurtar?` Premsa Antena radar de Tromson (Noruega) des d`on s`envia el senyal. Cr...
`Zer moduz, estralurtar?` Press Antena radar de Tromson (Noruega) des d`on s`ha enviat el senyal. Cr...
`Zer moduz, estralurtar?` Prensa Antena radar de Tromson (Noruega) desde donde se env...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
Tornar/Volver/Back
Perseides 2007: lluny de l`esplendor d`altres ocasions Tornar 3 estels fuga...
Perseids 2007: far from the splendour of other years Back 3 shooting stars from the Perseids of 2005. Composition of 3 images taken the night from August 3rd to 4th...
Perseidas 2007: lejos del esplendor de otras ocasiones Volver 3 estrellas fugaces de las Perseidas de 2005. Composici...
Perseides 2008 Volver Perseidas y V...
Frequently asked questions What`s a solar eclipse? A solar eclipse happens when the Moon is placed between the Earth and the Sun, thus blocking the Sun`s light...
Preguntas frecuentes sobre los eclipses Qu...
L`equip Gaia de la UB guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2013 Tornar Els Premis Ciutat de Barcelona 2013 han guardonat, en la categoria de Ci...
Gaia UB Group wins a 2013 Barcelona City Award Back The Culture Institute of Barcelona conferred the 2013 Barcelona City Award in the category of Experimental...
El grupo Gaia de la UB, galardonado con el premio Ciudad de Barcelona 2013 Volver Los Premios Ciudad de Barcelona 2013 han galardonado, en la categor...
Retransmissi...
Qui som Not...
ACTIVITATS PREVISTES MAR...
Es descobreix un planeta a la zona habitable de Proxima Centauri Un equip d`astr...
Planet Found in Habitable Zone Around Pr...
Se descubre un planeta en la zona habitable de Pr...
A superflare in Proxima Centauri conditions the habitability of the closest exoplanet to Earth Remarkable News Octavi Fors and Daniel del Ser ICCUB researchers...
Punts d`observaci...
Observation Sites Back PARTIAL ECLIPSE: Departament d`Astronomia i Meteorologia. Facultat de F...
Puntos de observaci...
Punts d`observaci...
Observing Sites Back PARTIAL ECLIPSE: Departament d`Astronomia i Meteorologia. Facultat de F...
Puntos de observaci...
Punts d`observaci...
Observational sites Back Observation with telescopes: Departament d`Astronomia i Meteorologia. Facultat de F...
Puntos de observaci...
Number of topics: 125
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl