Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Searched: ^E

Results from ServiAstro web retrieved at 18:06 (GMT)

Taller d`astronomia : `Constel...
Astronomy workshop : `Constel...
`L`eclipsi que va canviar la nostra visi...
`El eclipse que cambi...
`El eclipse que cambi...
Eduard Masana: ` A quina dist...
Eduard Masana: ` A quina dist...
Eduard Masana: ` A quina dist...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Astronomia` Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
E. Masana: `Astronomia` Talk Talk in educational centres By: Eduard Masana (ICCUB (IEEC UB)) Aimed at: 2n Primary school (closed to general public) Date...
E. Masana: `Astronomia` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Eduard Masana (ICCUB (IEEC UB)) Dirigida a: 2n primaria (Cerrada al p...
`La falsa imagen de la puesta de sol desde el polo Norte` Premsa (Inga Nielsen) 27/09/2018 Font : El Peri...
`La falsa imagen de la puesta de sol desde el polo Norte` Press (Inga Nielsen) 27/09/2018 Source : El Peri...
`La falsa imagen de la puesta de sol desde el polo Norte` Prensa (Inga Nielsen) 27/09/2018 Fuente : El Peri...
`Desmontando el `hoax` marciano: Marte no se ver...
`Desmontando el `hoax` marciano: Marte no se ver...
`Desmontando el `hoax` marciano: Marte no se ver...
`El ciclo de las auroras boreales se acerca a su m...
`El ciclo de las auroras boreales se acerca a su m...
El ciclo de las auroras boreales se acerca a su m...
`Marte y Saturno se dan cita el 2 de abril` Premsa Conjunci...
`Marte y Saturno se dan cita el 2 de abril` Press Venus, J...
`Marte y Saturno se dan cita el 2 de abril` Prensa Conjunci...
Eduard Salvador: `Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador` T...
Eduard Salvador: `Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador` Title: ...
Eduard Salvador: `Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador` T...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `Formaci...
E. Salvador: `Formaci...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Xerrades en centres educatius Xerrades Composici...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Talks in educational centres Talks Composition of CMB (ESA/Planck) and...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Charlas en centros educativos Charlas Composici...
Eclpisi total de Lluna, 3 mar...
Total Lunar Eclipse, 3rd March 2007, Barcelona GALLERY Back to BroadcastsInformation about the event Total Lunar Eclipse, 3rd March 2007, Barcelona...
Eclpise total de Luna, 3 marzo 2007, Barcelona GALERIA Volver a retransmisionesInformaci...
Eclipsi total de Lluna, 4 maig 2004, Barcelona GALERIA Tornar Informaci...
Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona GALLERY Back Information about the event Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona GALLERY...
Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona GALER...
Galeria d`imatges Tornar
Galería de imágenes Volver
Eclipsi total de Lluna, 15 juny 2011, Barcelona GALERIA Tornar a retransmissionsP...
Total Lunar Eclipse, 15th June 2011, Barcelona GALLERY Back to BroadcastsMain page about the event Total Lunar Eclipse, 15th June 2011, Barcelona...
Eclipse total de Luna, 15 de junio 2011, Barcelona GALER...
Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona GALERIA Tornar a retransmissionsInformaci...
Total Lunar Eclipse, 21st February 2008, Barcelona GALLERY Back to BroadcastsInformation about the event Total Lunar Eclipse, 21st February 2008, Barcelona...
Eclipse total de Luna, 21 febrero 2008, Barcelona GALER...
Galeria d`imatges Tornar
Galería de imágenes Volver
Imatges de l`eclipsi de lluna, 28 de setembre 2015 Anar a la plana general de l`eclipsi Un equip del departament d`astronomia i meteorologia va realitzar l`observaci...
Images from the total lunar eclipse, 28 September 2015 Go to the information page of the eclipse A team from the Department of Astronomy and Meteorology observed the...
Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina) GALERIA Tornar a retransmissionsInformaci...
Total Solar Eclipse, 1st August 2008, Yiwu (Xina) GALLERY Back to BroadcastsInformation about the event Total Solar Eclipse, 1st August 2008, Yiwu (Xina...
Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina) GALER...
Anular Solar Ecplise, 3rd october 2005, Broadcast Eclipse information Link The Department of Astronomy and Meteorology of the Universitat de Barcelona broadcasted...
Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona GALERIA Tornar a retransmissionsP...
Parcial Solar Eclipse, 4th January 2011, Barcelona GALLERY Back to BroadcastsMain page about the event Parcial Solar Eclipse, 4th January 2011, Barcelona...
Eclipse parcial de Sol, 4 enero 2011, Barcelona GALER...
Total Solar Eclipse, 29th march 2006, Broadcast Back to Broadcasts Information about the eclipse Features BarcelonaPartial EclipseAs Sallum (Egypt...
Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona GALERIA Tornar Informaci...
Anular Solar Eclipse, 3rd October 2005, Barcelona GALLERY Back Information about the event Anular Solar Eclipse, 3rd October 2005, Barcelona GALLERY...
Eclipse anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona GALER...
Eclipsi total de Sol, 29 mar...
Total Solar Eclipse, 29th march 2006, Barcelona GALLERY Back Information about the eventSite ImagesSallum (Egypt) Total Solar Eclipse, 29th march...
Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006, Barcelona GALER...
Eclipsi total de Sol, 29 mar...
Total Solar Eclipsel, 29th march 2006, As Sallum (Egypt) GALLERY Back Information about the eventSite ImagesThe ExpeditionAir TemperatureBarcelona Total...
Eclipse total de Sol, 29 marzo 2006,As Sallum (Egipto) GALER...
Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Formentera GALERIA Tornar Informaci...
Anular Solar Eclipse, 3rd october 2005, Formentera GALLERY Back Information about the event Anular Solar Eclipse, 3rd october 2005, Formentera GALLERY...
Eclipse anular de Sol, 3 octubre 2005, Formentera GALER...
L`eclipsi des de Barcelona Eclipsi 20/03/15 El cel ennuvolat no ens va deixar fer un bon seguiment de l`eclipsi des de Barcelona, per...
The eclipse from Barcelona Eclipse 20/03/15 page A cloudy day impeded us from following the eclipse in a god way. In spite of this fact we could obtain some photos...
El eclipse desde Barcelona Eclipse 20/03/15 El cielo lleno de nubes no nos dejo seguir el eclipse como hubi...
Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Bicorp, Val...
Anular Solar Eclipse, 3rd October 2005, Bicorp (Valencia) GALLERY Back Information about the event Anular Solar Eclipse, 3rd October 2005, Bicorp (Valencia...
Eclipse anular de Sol, 3 octubre 2005, Bicorp (Valencia) GALER...
`La premsa recomana l`aplicaci...
`Eclipse 2.0 App in the press` Press Eclipse 2.0, the Android App to compute and simulate solar and lunar eclipses, and planetary transits, with more than...
Eclipsi total de lluna, 3 de mar...
Total Lunar Eclipse, 3rd march 2007 Back to Broadcasts Gallery About the Eclipse Craters Timings FAQs Related Links Seleccion of material from Internet...
Eclipse total de luna, 3 de marzo de 2007 Volver a retransmisiones Galer...
Eclipsi total de lluna, 4 de maig de 2004 Tornar a retransmissions Galeria d`imatges Informaci...
Total Lunar Eclipse, 4th May 2004 Back to Broadcasts Gallery Information about the Eclipse Crater Timings Grazing ocultation FAQ`s Links
Eclipse total de luna, 4 de mayo de 2004 Volver a retransmisiones Galer...
Eclipsi total de lluna, 8 9 de novembre de2003 Tornar Galeria d`imatges Informaci...
Total Lunar Eclipse8 9th November 2003 Back Gallery About the Eclipse Crater Timings FAQ`s Related Links
Eclipse total de luna,8 9 de noviembre de2003 Volver Galer...
Eclipsi total de lluna, 15 de juny de 2011 Tornar a retransmissions Informaci...
Total Lunar Eclipse, 15th June 2011 Back to Broadcasts Information about the eclipse Photo Gallery Site Images FAQ`s Related Links
Eclipse total de luna, 15 de junio de 2011 Volver a retransmisiones Informaci...
Eclipsi parcial de Lluna del 16 d`agost de 2008 Tornar El comen...
Partial Lunar Eclipse on 16 August 2008 Back The beginning of the night on 16 August will bring one of the most beautiful moments of the summer: the observation of...
Eclipse parcial de Luna del 16 de agosto de 2008 Volver El comienzo de la noche del d...
Eclipsi total de lluna, 21 de febrer de 2008 Tornar a retransmissions Galeria d`imatges Informaci...
Total Lunar Eclipse, 21st February 2008 Back to Broadcasts Gallery Information about the eclipse Mesurement of the shape of the terrestrial umbra FAQ`s...
Eclipse Total de luna, 21 de febrero de 2008 Volver a retransmisiones Galeria de im...
Eclipsi total de lluna, 27 28 d`octubre de 2004 Tornar a retransmissions Galeria d`imatges Informaci...
Total Lunar Eclipse, 27th 28th October 2004 Back to Broadcasts Gallery Eclipse Information Crater Timings FAQ`s Links
Eclipse total de luna, 27 28 de octubre de 2004 Volver a retransmisiones Galer...
Eclipsi total de Sol 1 d`agost de 2008 Tornar a retransmissions http://www.am.ub.es DetEc010808 Detalls de l`eclipsi Circumst...
Total Solar Eclipse, 1st August 2008 Back to Broadcasts http://www.am.ub.es DetEc010808 Eclipse details Local circumstances Observational methods FAQs...
Eclipse total de Sol 1 de agosto de 2008 Volver a retransmisiones http://www.am.ub.es DetEc010808 Detalles del eclipse Circunstancias locales M...
Eclipsi anular de Sol, 3 d`octubre del 2005 Tornar Detalls de l`eclipsi Circumst...
Annular Solar Eclipse, 3 d`octubre del 2005 Back About the eclipse Local Ephemeris Observation Methods FAQ`s Observation Sites Images from observation...
Eclipse anular de Sol, 3 de octubre del 2005 Volver Detalles del eclipse Circunstancias locales M...
Eclipsi total de Sol 4 de gener de 2011 Tornar a retransmissions Informaci...
Total Solar Eclipse, 4th January 2011 Back to retransmisions Information about the eclipse Photo Gallery Poster Observation Methods FAQ`s Press Links...
Eclipse total de Sol, 4 de enero de 2011 Volver a retransmisiones Informaci...
Eclipsi total de sol del 13 de novembre del 2012 Aquest eclipsi no ser...
Total Solar Eclipse,13th of November 2012 The eclipse will be not visible from Europe. On 2012 November 13/14, a total eclipse of the Sun is visible from within...
Eclipse total de Sol,13 de noviembre del 2012 Este eclipse no ser...
Annular Solar Eclipse on 20th May 2012 This eclipse will be not visible from Catalunya (Spain) On May 20 2012, an annular Solar eclipse begins over Southeast China...
Eclipsi anular de Sol del 20 de mayo del 2012 Este eclipse no ser...
Eclipsi total de Sol, 22 de juliol de 2009 Tornar Detalls de l`eclipsi Circumstàncies locals Mètodes d`observació Preguntes freqüents Enllaços
Total Solar Eclipse, 22 July 2009 Back Eclipse Details Local Circumstances Observational Methods FAQ`s Links
Eclipse Total de Sol, 22 de julio de 2009 Volver Detalels del eclipse Circunstancies locales Métodos de observación Preguntas frecuentes Enlaces
Eclipsi total de Sol, 29 de mar...
Total Solar Eclipse, 29th March 2006 Back Eclipse description Local circumstances Observational methods FAQs Observing sites The Expedition to Egypt...
Eclipse total de Sol, 29 de marzo del 2006 Volver Detalles del eclipse Circunstancias locales M...
Cent anys de l`eclipsi que va donar la ra...
Eclipsi total de Sol 20 de mar...
Eclipse 2.0 app reaches 100,000 downloads with the annular eclipse of December 26th https://play.google.com/store/apps/details?id calcEclipsi2.src Image...
Eclipsi 2.0, aplicaci...
App. Eclipse 2.0, Android to compute and simulate astronomical events Apps Old version: Eclipse Eclipse 2.0 is the new version of Eclipse Calculator, released...
Eclipse 2.0, aplicaci...
Android Application for eclipses and planetary transits computation Eclipse is an application for mobile phones with Android operating system to compute and simulate...
Eclipsi hibrid de Sol tornar 8 d`abril de 2005 (data de l`eclipsi) Per Salvador J. Ribas Imatge cortesia de l`expedici...
Hybrid Solar Eclipse Back 8th April 2005 (eclipse date) By Salvador J. Ribas This image is a courtesy of the expedition that the University of North Dakota has...
Eclipsi penombral de Lluna 10 11/02/2017 Agenda Astron...
Penumbral Lunar Eclipse 10 11/02/2017 Astronomical Agenda 2017 App for computation Eclipses and Transits Click To enlarge the image Composite...
Eclipse penumbral de Luna 10 11/02/2017 Agenda Astron...
Eclipsi parcial de Lluna 16/07/2019 Agenda Astron...
Partial Lunar Eclipse 16/07/2019 Astronomical Agenda 2019 App for calculating Eclipses and Transits Lunar eclipse of June 16, 2011. Credit...
Eclipse parcial de Luna 16/07/2019 Agenda Astron...
Eclipsi parcial de Lluna del 16 d`agost de 2008 Tornar El comen...
Eclipsi total de Lluna 21/01/2019 Retransmissi...
Total lunar eclipse 21/01/2019 ServiAstro Broadcasting: http://lluna2019.ub.edu 2019 Astronomical Agenda App for calculating Eclipses and Transits...
Eclipse total de Luna 21/01/2019 Retransmisi...
Eclipsi total de Lluna 27/07/2018 Agenda Astron...
Total lunar eclipse 27/07/2018 2018 Astronomical Agenda App for calculating Eclipses and Transits Composition of imagres of the September...
Eclipse total de luna 27/07/2018 Agenda Astron...
Eclipsi total de Sol 02/07/2019 Agenda Astron...
Total Solar Eclipse 02/07/2019 Astronomical Agenda 2019 Calculator App for Eclipses and Transits Eclipse total de Sol 02/07/2019. Cr...
Eclipse total de Sol 02/07/2019 Agenda Astron...
Eclipsi parcial de Sol 06/01/2019 Agenda Astron...
Partial Solar Eclipse 06/01/2019 Astronomical Agenda 2019 Android App to compute and simulate astronomical events Partial Solar Eclipse January...
Eclipse parcial de Sol 06/01/2019 Agenda Astron...
Eclipsi parcial de Sol 11/08/2018 Agenda Astron...
Partial Solar Eclipse 11/08/2018 Astronomical Agenda 2018 Android App to compute and simulate astronomical events Partial Solar Eclipse January...
Eclipse parcial de Sol 11/08/2018 Agenda Astron...
Information about the Eclipse Back On 7th February 2008 an Annular Solar Eclipse will take place. It will be visible from a corridor born at Eastern Antarctica, which...
Astronomical Ephemerides Back 1 CalSky, sky calendar 1 Space calendar : detailed information about astronomical events and space sciences from theJPL. 1 Ephemeris...
R. Emparan: `Forats negres i ones gravitat...
R. Emparan: `Forats negres i ones gravitat...
R. Emparan: `Agujeros negros y ondas gravitatorias: la oscuridad sonora del universo` Conferencias A cargo de: Roberto Emparan Fecha 06/04/2017 Hora...
Roberto Emparan Catalunya migdia: `Descobriment sense precedents: Detectades ones gravitacionals d`estrelles de neutrons` Astronomia a la r...
Roberto Emparan Catalunya migdia: `Descobriment sense precedents: Detectades ones gravitacionals d`estrelles de neutrons` Astronomy on the Radio and TV Credit...
Roberto Emparan Catalunya migdia: `Descobriment sense precedents: Detectades ones gravitacionals d`estrelles de neutrons` Astronom...
Roberto Emparan: `Atrapa la f...
Roberto Emparan: `Atrapa la f...
Roberto Emparan: `Atrapa la f...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
Entrevista a R. Emparan. Cugat.cat R...
Interview with R. Emparan. Cugat.cat Radio TV Press 21/04/2018 Programa: News Source: Cugat.cat By: Roberto Emparan Context: recent publication...
Entrevista a R. Emparan. Cugat.cat Radio y TV Prensa 21/04/2018 Programa: Notticias Emisora: Cugat.cat A cargo de: Roberto Emparan Contexto...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Projecci...
R. Emparan: `Proyecci...
R. Emparan: `Proyecci...
Roberto Emparan: `Hasta el infinito, y m...
Roberto Emparan: `Hasta el infinito, y m...
Roberto Emparan: `Hasta el infinito, y m...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
Es publica el llibre `Iluminando el lado oscuro del universo` de Roberto Emparan T...
`Iluminando el lado oscuro del universo` by Roberto Emparan Title : https://www.planetadelibros.com/libro iluminando el lado oscuro del universo/262461 Iluminando...
Se publica el libro `Iluminando el lado oscuro del universo` de Roberto Emparan T...
Universo Stephen Hawking, Millennium R...
Universo Stephen Hawking, Millennium Radio TV Press 01/05/2018 Programme: `Universo Stephen Hawking`, Millennium Source: La 2, RTVE By: Roberto...
Universo Stephen Hawking, Millennium Radio y TV Prensa 01/05/2018 Programa: `Universo Stephen Hawking`, Millennium Emisora: La 2, RTVE Participa...
Entrevista amb Roberto Emparan a `el nacional.cat` Premsa 11/02/2018 Font: el nacional.cat Entrevista amb Roberto Emparan sobre el llibre ` Iluminando el lado...
Interview with Roberto Emparan in the `el nacional.cat` Press 11/02/2018 Source: el nacional.cat Interview with Roberto Emparan about his book ` Iluminando...
Entrevista con Roberto Emparan en `el nacional.cat` Prensa 11/02/2018 Fuente: el nacional.cat Entrevista con Roberto Emparan sobre el libro ` Iluminando el...
Roberto Emparan: Jesucristo Vs. Newton Astronomia a la r...
Roberto Emparan: Jesucristo vs. Newton Astronomy on the Radio and TV The ICCUB researcher, Roberto Emparan , talks about Newton on the radio programme `A...
Roberto Emparan: Jesucristo vs. Newton Astronom...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Interestellar` Xerrades Xerrades en centres educatius Programa del cicle A c...
R. Emparan: `Interestellar` Talks Talks in educational centres Programme By: Roberto Emparan (ICREA ICCUB) Date: 07/09/2018 Time: 20:30 Context...
R. Emparan: `Interestellar` Charlas Charlas en centros educativos Programa del ciclo A cargo de: Roberto Emparan (ICREA ICCUB) Fecha: 07/09/2018 Hora...
El largo camino hacia las ondas gravitacionales Premsa 02/02/2018 Font: El Peri...
El largo camino hacia las ondas gravitacionales Press 02/02/2018 Source: El Peri...
El largo camino hacia las ondas gravitacionales Prensa 02/02/2018 Fuente: El Peri...
Entrevista a R. Emparan. Iluminando el lado oscuro del Universo R...
Entrevista a R. Emparan. Iluminando el lado oscuro del Universo Radio TV Press 23/02/2018 Program `La mec...
Entrevista a R. Emparan. Iluminando el lado oscuro del Universo Radio y TV Prensa 23/02/2018 Programa `La mec...
Entrevista a R. Emparan. Viajamos esperando R...
Interview with R. Emparan. Viajamos esperando Radio and TV Press 24/02/2018 Program `Viaje al centro de la noche. Viajamos esperando 1` Radio Station...
Entrevista a R. Emparan. Viajamos esperando Radio y TV Prensa 24/02/2018 Programa `Viaje al centro de la noche. Viajamos esperando 1` Emisora: RNE...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
Entrevista a Roberto Emparan Premsa Cr...
Entrevista a R. Emparan Press Credit: ...
Entrevista a R. Emparan Prensa Credito: ...
Eclipsi total de Sol 1 d`agost de 2008 Tornar http://www.am.ub.es Enlla...
Total Solar Eclipse, 1st August 2008 Back http://www.am.ub.es Links General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html : Complete information...
Eclipse total de Sol 1 de agosto de 2008 Volver http://www.am.ub.es Enlaces (Todos los enlaces son en ingl...
Links related to the Total Lunar Eclipse 3 March 2007 Back Informative Webpages: NASA Eclipse Home Page Mr. Eclipse Eclipse in the webpage Hermit.com...
Enlaces sobre el eclipse total de Luna del 3 de marzo de 2007 Volver P...
Links Back GENERAL http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: All sorts of information on eclipses, including extensive and complete information...
Enlaces Volver GENERAL http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: Toda la informaci...
Links Partial Solar Eclipsel 04/01/2011 Back Information: 1 Eclipse Home Page 1 Mr. Eclipse 1 Hermit.com 1 1 http://aa.usno.navy.mil/data/docs/eclipse...
Enlaces Eclipse de Sol 04/01/2011 Volver P...
Links Back General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: All sorts of information on eclipses, including extensive and complete information...
Enlaces Volver General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: Toda la informaci...
Links Back General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: All sorts of information on eclipses, including extensive and complete information...
Enlaces Volver General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: Toda la informaci...
Related Links, Total Lunar Eclipse 15 th June 2011 Back Information: 1 Eclipse Home Page 1 Mr. Eclipse 1 Hermit.com 1 1 http://aa.usno.navy.mil/data...
Enlaces relacionados con el eclipse de Luna del 15 de junio del 2011 Volver P...
Enllaços. Eclipsi del 20 de març de 2015. Tornar http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html Plana de la NASA and Date EarthSky
Links. Total Solar Eclipse on 2015 March 20 Back http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html Plana de la NASA and Date EarthSky
Enlaces. Eclipse total del 20 de marzo de 2015. Volver http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html Plana de la NASA and Date EarthSky
Links about the Total Lunar Eclipse on 21st February 2008 Back Informative Webpages: 1 NASA Eclipse Home Page 1 Mr. Eclipse 1 Eclipses on the webpage Hermit...
Enlaces sobre el eclipse de Luna del 21 de febrero de 2008 Volver P...
Links Back Total Solar Eclipse, 22th July 2009 General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html : Complete information about all the...
Enlaces Volver Eclipse total de Sol, 22 de julio de 2009 Todos los enlaces son en ingl...
Enlaces Back General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: All sorts of information on eclipses, including extensive and complete information...
Enlaces Volver General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html: Toda la informaci...
Links Back General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html : Complete information about all the eclipses. http://www.ucm.es/info/Astrof...
Enlaces Volver (Todos los enlaces son en ingl...
Links Back Broadcasts Express from Svalbard and Camberra TV. Two programs from Svalbard about transit Sky live.tv: Page with astronomical online...
Enlaces Volver Retransmisiones Express har...
LINKS Back (All links are in English, except if stated otherwise) General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004.html predictions for the...
ENLACES Volver (Todos los enlaces est...
Links Back (All links are in English unless otherwise indicated) General http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/transit.html : All sorts of information...
Enlaces Volver (Todos los enlaces son en ingl...
Links Transit of Mercury 2016 Back SEA especial Web with links to another pages related to the Tansit Webcast of the Sabadell Astronomical Agrupation...
THE STAR OF BETHLEHEM Back Redactor: Salvador J. Ribas (Universitat de Barcelona) Basat principalment en els estudis realitzats per Mark Kidger (IAC) What kind of...
`Estrella Cervantes` ...
`Estrella Cervantes` is a proposal to name the star Arae and its four exoplanets with the name of Cervantes and those of the main characters of the novel The Ingenious...
`Estrella Cervantes` es una propuesta para que la estrella Arae sea nombrada `Cervantes` y sus 4 planetas reciban el nombre de los personajes principales del Quijote...
Europa arriba a Mart Tornar (25 desembre 2003) Per Guillem Anglada Escud...
Europa arrives to Mars Back (25th December 2003) By Guillem Anglada Escud...
Europa llega a Marte Volver (25 diciembre 2003) Por Guillem Anglada Escud...
Exomars Determinar si hi ha hagut vida a Mart alguna vegada ...
Exomars The first mission of the ExoMars programme, scheduled to arrive at Mars in October 2016, consists of a Trace Gas Orbiter plus an entry, descent and landing...
Exomars Determinar si ha existido vida en Marte alguna vez es una de las principales inc...
The Montsec Astronomical Observatory discovers its first exoplanet 19/12/2016 The new exoplanet, named XO 6b, is a hot Jupiter orbiting a rapidly rotating star...
El Observatorio Astron...
Eclipsi total de Sol 1 d`agost de 2008 Tornar http://www.am.ub.es Expedici...
Total Solar Eclipse, 1st August 2008 Back http://www.am.ub.es The expedition to China A team of astronomers from the University of Barcelona have gone...
Eclipse total de Sol 1 de agosto de 2008 Volver http://www.am.ub.es Expedici...
The Expedition Back A team of astronomers from the UB has traveled to As Sallum (Egypt) to observe the total eclipse and to broadcast the event through this...
Workshop `Experiments de F...
Taller `Experiments de F...
Workshop `Experiments de F...
Taller `Experiments de F...
Workshop `Experiments de F...
Taller `Experiments de F...
Exposició `Amb A d`AstrònomA` Tornar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
English version not available. Only spanish and catalan versions.
Exposición `Amb A d`AstrònomA` Volver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Exposició `Les distàncies còsmiques` Tornar 0 1 2 3 4 5 6
Exposició `Les distàncies còsmiques` Tornar 0 1 2 3 4 5 6
Exposición `Les distàncies còsmiques` Volver 0 1 2 3 4 5 6
Exhibition `Mil milions d`ulls per a mil milions d`estrelles` Digital version available in ( CA, ES, EN, DE) Go to exhibitions Go to Gaia page The exhibition...
Calendari d`itinerància de totes les exposicions Tornar a Exposicions
Calendari d`itinerància de totes les exposicions Tornar a Exposicions
Calendario de itinerancia de todas las exposiciones Volver a Exposiciones
Exposicions disponibles El Departament de F...
Available Exhibitions The Quantum Physics and Astrophysics Department of the University of Barcelona and the Institute of Cosmos Sciences offers, with no cost...
Exposiciones disponibles El Departamento de F...
Exhibition `Telescopi Assumpci...
De la Terra a l`Univers Plafons de l`11 al 20 Tornar Plafons 1 10 Plafons 21 30 Plafons 31 40 11 12 13 14 15 16 17 18...
English version not available
De la Terra a l`Univers Plafons 21 30 Tornar Plafons 1 20 Plafons 11 20 Plafons 31 40 21 22 23 24 25 26 27 28 29...
English version not available
De la Terra a l`Univers Plafons 31 40 Tornar Plafons 1 10 Plafons 11 20 Plafons 21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39...
English version not available
De la Terra a l`Univers Plafons de l`1 al 10 Tornar Plafons 11 20 Plafons 21 30 Plafons 31 40 1 2 3 4 5 6 7 8...
English version not available
Exhibition `Viatge cap a l`univers fosc` (Catalan version) Back Travelling Catalan version available. Digital version available in CA ES EN PT IT Extra material...
`Unravelling dark universe` (versi...
`Unravelling dark universe` (English version) Back Travelling Catalan version available. Digital version available in CA ES EN PT IT Extra material for every poster...
`Unravelling dark universe` (versi...
`Viaje al universo oscuro` (versi...
`Viaje al universo oscuro` (Spanish version) Back Available a travelling Catalan version. Digital version available in CA ES EN PT IT Extra material for every poster...
`Viaje al universo oscuro` (versi...
Exhibition `Viaggio nell`universo oscuro`. (Italian version) Back Travelling Catalan version also available. Versi...
Exhibition `Viagem pelo universo escuro` (Portuguese version) Back Travelling Catalan version available. Digital version available in CA ES EN PT IT Extra material...
El Dia de la dona i la nena a la ci...
Exhibitions to celebrate the International Day of Women and Girls in Science Activities 11/02/2017 To celebrate the International Day of Girls and Women...
Exhibition `Eine Milliarde Augen f...
Exhibition `One Billion Eyes For One Billion Stars` English versions back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
Exhibition `Mil millones de ojos para mil millones de estrellas` Spanish version back 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
Exhibition `Mil milions d`ulls per a mil milions d`estrelles` CATALAN VERSION Back NEW EDITION of the CATALAN VERSION!!! NEW FORMAT!!! NEW PSOTERS!!! ITINERARIES...
Number of topics: 557
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl