Difference: XLuriXBerenguel2019ca (1 vs. 3)

Revision 318 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades

Revision 214 Jan 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades

Line: 6 to 6
 
Changed:
<
<
1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif
>
>
1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif
 
Changed:
<
<
A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)
>
>
A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)
  Data: 29/01/2019 Hora: 19:00
Changed:
<
<
Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona
>
>
Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona
 
Changed:
<
<
Lloc: Biblioteca Xavier Berenguel (Barcelona)
>
>
Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel (Barcelona)
 


Resum:

Revision 111 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades Xerrades en centres educatius

1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif


A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 29/01/2019 Hora: 19:00

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca Xavier Berenguel (Barcelona)Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1539262048" from="ServiAstro.XLuriCanLlaurador2019ca" to="ServiAstro.XLuriXBerenguel2019ca"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl