Difference: XLuriTeia2018bca (1 vs. 2)

Revision 211 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades

Revision 105 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades Xerrades en centres educatius

1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif


A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 21/11/2018

Hora: 19:00

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca de Can Llaurador (Teià, Barcelona)Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl