Difference: XLuriRadio42019ca (1 vs. 2)

Revision 218 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

X. Luri:

Revision 104 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

X. Luri:

Hi ha vida intel·ligent fora de la Terra?

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim
  • Data: 03/02/2019
  • A càrrec de: Xavier Luri, Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])
  • Programa: "Són 4 dies. Secció ciència" Ràdio 4

Enllaç amb el programa (3a hora) (català)

Entrevista amb Xavier Luri i Eli Prats, membres de Big Vang Ciència, sobre la possibilitat d'existència de civilitzacions extraterrestres.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl