Difference: XLuriINSAlzina2018es (1 vs. 2)

Revision 219 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "La matèria fosca"

Conferencias

Line: 7 to 7
 
Changed:
<
<
XFosca.jpg
>
>
LuriAlzina.jpg
 
Changed:
<
<
>
>
X. Luri en el INS Alzina, 2018
 

A cargo de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Line: 24 to 24
  Charla dirigida a público escolar, cerrada al público general
Changed:
<
<
Resumen:>
>
Resumen:  Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement. La matèria fosca representa aproximadament un 80% de la matèria de l’Univers i és invisible als detectors habituals, i encara que la seva existència està àmpliament consensuada pels científics, no ha pogut ser encara detectada en laboratoris terrestres.

Revision 105 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "La matèria fosca"

Conferencias

Charlas en centros educativos

XFosca.jpg


A cargo de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Fecha: 18/10/2018 i 25/10/2018

Hora: 11:20

Contexto: TOC-TOC La UB divulga

Lloc: INS l’Alzina

Charla dirigida a público escolar, cerrada al público general

Resumen:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement. La matèria fosca representa aproximadament un 80% de la matèria de l’Univers i és invisible als detectors habituals, i encara que la seva existència està àmpliament consensuada pels científics, no ha pogut ser encara detectada en laboratoris terrestres.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl