Difference: XLuriCastellbisbal2018ca (1 vs. 2)

Revision 218 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "Vida al Sistema Solar"

Xerrades

Revision 105 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "Vida al Sistema Solar"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

universe.jpg

Imatge: Planetes i llunes

(ESA kids)

A càrrec de: Xavier Luri - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 13/12/2018

Hora: 10:25

Lloc: INS Castellbisbal

Marc: ProgramaTOC-TOC

Organitza:INS Castellbisbal - TOC-TOC (La UB divulga)

Web: http://agora.xtec.cat/iescastellbisbal/

Resum

Un repàs a les característiques dels planetes i satèl·lits del sistema solar per analitzar la possibilitat que hi hagi vida.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl