Difference: XLuriCORDISca (1 vs. 3)

Revision 321 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

X. Luri:

Line: 11 to 11
 
Changed:
<
<
20/09/2017
>
>
14/09/2017
 

Revision 220 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

X. Luri:

Revision 120 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

X. Luri:

"Un mapa tridimensional de la Vía Láctea"

Astronomia a la premsa Astronomia a la ràdio i la TV

màxim

20/09/2017


Article de la Comissió Europea amb intervencions de X.Luri on s'explica el projecte GENIUS (Gaia European Network for Improved data User Services) finançat per la Unió Europea.
GENIUS es proposa crear un arxiu organitzat dotat d'eines de cerca, amb el que es podran realitzar investigacions exhaustives en les dades disponibles de la missió espacial Gaia i trobar les dades necessàries.

Enllaç amb l'article

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl