Difference: XLuriBibRahola2019ca ( vs. 1)

Revision 118 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Xerrades Xerrades en centres educatius

1 boaQRybwylKpJMrYC7-GFw.gif


A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 17/07/2019 Hora: 18:30

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca Carles Rahola (Girona)Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl