Difference: XLuriAASCV2019ca (1 vs. 2)

Revision 205 Apr 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "Calendaris, la dimensiķ del temps"

Xerrades

Revision 128 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "Calendaris, la dimensiķ del temps"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

calendc3a1rio-de-360-dias.jpg


A cārrec de: X. Luri [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 04/04/2019

Hora: 20:00-21:30

Context: Cicle “Fronteres del coneixement: diversitat i interrelacions de la cičncia”

Lloc: Casa de la Cultura de Sant Cugat

Web 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl