Difference: WebTallersca (1 vs. 13)

Revision 1326 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2019

Changed:
<
<
>
>
IMG 20170512 095206-01.jpg
Taller "Constel·lacions en 3D"
festival Loop, 08/11/2019
Centre Cívic Vil·la Urània

 V Festa cienciaUB.jpg
"V Festa de la Ciència UB, 2019",
17/05/2019
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

Revision 1230 Apr 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2019

Changed:
<
<
V Festa cienciaUB.jpg
"IV Festa de la Ciència UB, 2019",
17/05/2019
Edifici històric de la Universitat de Barcelona
>
>
V Festa cienciaUB.jpg
"V Festa de la Ciència UB, 2019",
17/05/2019
Edifici històric de la Universitat de Barcelona
 
màxim
Experiments de Física 2019,
21/01/2019-29/01/2019
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

Revision 1130 Apr 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

Added:
>
>

2019

 
Added:
>
>
V Festa cienciaUB.jpg
"IV Festa de la Ciència UB, 2019",
17/05/2019
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

màxim
Experiments de Física 2019,
21/01/2019-29/01/2019
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

 

2018

Revision 1001 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2018

Changed:
<
<
>
>
màxim
Anàlisi de dades astronòmiques per a aplicacions creatives",
15/06/2018
Festival Sónar

 màxim
"IV Festa de la Ciència UB, 2018",
11/05/2018
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

Revision 930 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2018

Changed:
<
<
>
>
 màxim
"IV Festa de la Ciència UB, 2018",
11/05/2018
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

Revision 818 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

Line: 10 to 10
 
Changed:
<
<
màxim
Taller d'astronomia: 'Constel·lacions en 3D',
25/04/2018
Activitat per escola
>
>
màxim
Taller d'astronomia: 'Constel·lacions en 3D',
27/04/2018
Activitat per escola
 
màxim
Experiments de Física 2018,
22/01/2018-02/02/2018
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

Revision 703 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

Line: 7 to 8
 
màxim
"IV Festa de la Ciència UB, 2018",
11/05/2018
Edifici històric de la Universitat de Barcelona
Changed:
<
<
>
>
màxim
Taller d'astronomia: 'Constel·lacions en 3D',
25/04/2018
Activitat per escola

 màxim
Experiments de Física 2018,
22/01/2018-02/02/2018
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

Revision 622 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

Added:
>
>

2018

màxim
"IV Festa de la Ciència UB, 2018",
11/05/2018
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

màxim
Experiments de Física 2018,
22/01/2018-02/02/2018
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

 

2017

Revision 511 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2017

Changed:
<
<
>
>
màxim
"Festa de la Ciència UB 2017",
12/02/2017
Edifici històric de la Universitat de Barcelona

 màxim
"Saló de l'Ensenyament 2017",
22-26/03/2017
Fira de Montjuïc
Barcelona

Revision 431 Mar 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2017

Changed:
<
<
màxim]
"Experiments de Física per estudiants",
01/03/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona
>
>
màxim
"Saló de l'Ensenyament 2017",
22-26/03/2017
Fira de Montjuïc
Barcelona

màxim
"Experiments de Física per estudiants",
01/03/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona
 

Changed:
<
<
màxim]
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona
>
>
màxim
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona
 

Revision 301 Mar 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Més activitats

2017

Changed:
<
<
>
>
màxim]
"Experiments de Física per estudiants",
01/03/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

 màxim]
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

Revision 207 Feb 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Tallers i fires

Added:
>
>
 Més activitats
Added:
>
>

2017

màxim]
Experiments de Física,
23/01/2017-03/02/2017
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

2016

 
FestaCienciaBarcelona.jpg
Taller ALADIN LITE i microxerrades, 18/06/2016
Festa de la Ciència, Barcelona

Revision 114 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Tallers i fires

Més activitats

FestaCienciaBarcelona.jpg
Taller ALADIN LITE i microxerrades, 18/06/2016
Festa de la Ciència, Barcelona
salo2016.jpg
Activitats al Saló de l'ensenyament
(09-13/03/2016)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl