Difference: WebMonografiesca (28 vs. 29)

Revision 2918 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CometaMachholz2004"

Monografies

Changed:
<
<
>
>
mąxim
"El temps no és el que sembla", E. Salvador, Revista l'Atzavara, (2019)

 mąxim
"Un asteroide provinent d’una estrella llunyana visita el Sistema Solar"

Changed:
<
<
mąxim
L’obra lul·liana i la cičncia moderna
(catalą)
>
>
mąxim
L’obra lul·liana i la cičncia moderna
(catalą)
 
Deleted:
<
<
 
transitve12.jpg
Els trąnsits
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl