Difference: WebCursosca (1 vs. 14)

Revision 1425 Jun 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Line: 10 to 10
 
fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2019
(17-21/06/2019)
Changed:
<
<
>
>
 gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs 3r trimestre 2019
abril- juny 2019

Revision 1303 Jun 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

2019

Changed:
<
<
>
>
CURS:
«Transformació social i divulgació científica»
Els Juliols 2019

 fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2019
(17-21/06/2019)

Revision 1230 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Line: 12 to 12
 gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs 3r trimestre 2019
abril- juny 2019

Changed:
<
<
ca afc udex.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2019-2020
>
>
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2019-2020
 

2018

Line: 74 to 74
 

Deleted:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="ca_afc_udex.jpg" attr="h" comment="" date="1559207709" name="ca_afc_udex.jpg" path="ca_afc_udex.jpg" size="78808" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 1130 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Line: 12 to 12
 gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs 3r trimestre 2019
abril- juny 2019

Changed:
<
<
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2019-2020
>
>
ca afc udex.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2019-2020
 

2018

Line: 74 to 74
 

Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="ca_afc_udex.jpg" attr="h" comment="" date="1559207709" name="ca_afc_udex.jpg" path="ca_afc_udex.jpg" size="78808" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 1021 May 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

2019

Changed:
<
<
>
>
fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2019
(17-21/06/2019)

 gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs 3r trimestre 2019
abril- juny 2019
Added:
>
>
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2019-2020
 

2018

Revision 926 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Added:
>
>

2019

gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs 3r trimestre 2019
abril- juny 2019
 

2018

Revision 825 Sep 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

2018

Changed:
<
<
plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(25/06/2018 - 07/07/2018)
>
>
gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
Curs setembre - desembre 2018
Curs abril- juny 2018
 
Changed:
<
<
fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2018
(18-22/06/2018)
>
>
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2017-2018
 
Changed:
<
<
gustavoERomero.jpg
Curs ICCUB: "Scientific Philosophy"
(15/01/2018 - 29/01/2018)
>
>
CursAstro.jpg
Curs d'astronomia: Una inmersió ràpida. PESSICS DE CIÈNCIA
(4/10/2018-29/11/2018)
 
Changed:
<
<
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2017-2018
>
>
plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(25/06/2018 - 07/07/2018)
 
Changed:
<
<
gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
>
>
fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2018
(18-22/06/2018)

gustavoERomero.jpg
Curs ICCUB: "Scientific Philosophy"
(15/01/2018 - 29/01/2018)
 
Added:
>
>
 

2017

Revision 728 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Revision 622 Jun 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

2018

Changed:
<
<
>
>
plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(25/06/2018 - 07/07/2018)

fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2018
(18-22/06/2018)

 gustavoERomero.jpg
Curs ICCUB: "Scientific Philosophy"
(15/01/2018 - 29/01/2018)

Revision 530 Apr 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Line: 13 to 13
 universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2017-2018
Added:
>
>
gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers
 

2017

Revision 422 Dec 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Added:
>
>

2018

gustavoERomero.jpg
Curs ICCUB: "Scientific Philosophy"
(15/01/2018 - 29/01/2018)

universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2017-2018

 

2017

Revision 307 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Line: 8 to 8
 plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(26/06/2017 - 08/07/2017)
Changed:
<
<
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2016-2017
>
>
universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2017-2018
 

Revision 203 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Cursos

Més activitats

Added:
>
>

2017

 
Added:
>
>
plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(26/06/2017 - 08/07/2017)

universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2016-2017

gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers

2016

 
exploratori.jpg
Explora la Natura: UCEN
"Explora el firmament" (13-14/07/2016)

Revision 114 Nov 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Cursos

Més activitats

exploratori.jpg
Explora la Natura: UCEN
"Explora el firmament" (13-14/07/2016)

plataformanit 0.jpg
Projecte d'astronomia "Finestres al cel, una mirada a l'univers"
(27/06/2016 - 02/07/2016)

fisica physis16.jpg
Campus d'estiu, Physis 2016
(13-17/06/2016)

universitat experiencia.jpg
Universitat de l'experiència
Astronomia i Meteorologia 2016-2017

gaudirub.jpg
Gaudir UB
Astronomia: els secrets de l’univers

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl