Difference: VisitaICCUBBAUca ( vs. 1)

Revision 104 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

Visita dels alumnes de la BAU a l'ICCUB

Xerrades
Xerrades a centres educatius

P2270125.JPG

Participants: Eduard Masana, Juan Trenado

Data: 28/02/2019

Hora: 17:10 - 18:30

Lloc: Instal·lacions ICCUB al Parc Científic

Contacte: divulgacio@icc.ub.edu

Resum

Visita de les alumnes del Màster universitari en investigació i experimentació en disseny de BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona a les instal·lacions de l'Institut de Ciències del Cosmos al Parc Científic.

  • Xerrada sobre la investigació a l'ICCUB centrada en la missió Gaia feta per Eduard Masana.
  • Visita guiada pels laboratoris de la Unitat Tecnològica de l'ICCUB feta per Juan Trenado.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl