Difference: UniversFosc_05ca (1 vs. 6)

Revision 608 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN PT
<--DE PT IT-->
>
>
Pòsters en: CA ES EN PT IT
<--DE PT IT-->
 
05 DarkSide ca 1000.jpg

Revision 505 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN
<--DE PT IT-->
>
>
Pòsters en: CA ES EN PT
<--DE PT IT-->
 
05 DarkSide ca 1000.jpg

Revision 427 Jul 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Pàgina principal de l'exposició

Changed:
<
<
Pòsters en: CA ES EN DE PT IT
>
>
Pòsters en: CA ES EN
<--DE PT IT-->
 
05 DarkSide ca 1000.jpg

Revision 319 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Line: 10 to 10
  ENLLAÇOS:
Added:
>
>
màxim Simulacions de l'evolució de la matèria
En aquesta pàgina de vimeo de Rob Crain es poden trobar diverses pel·lícules de l'evolució de la matèria (incloent la matèria fosca) i la formació de l'estructura de l'univers. Són simulacions reals fetes per científics, no impressioni artístiques. La majoria d'aquestes simulacions deriven del projecte EAGLE.

màxim El projecte EAGLE
simulacions cosmològiques utilitzant superordinadors per entendre l'origen i evolució de les galàxies en l'univers. El porta a terme el Virgo Consortium.

màxim Dark side of the Universe, Scientific American Frontiers, del Discovery channel
Un documental que descriu com arribem a conèixer l'existència de la matèria fosca i l'energia fosca, algunes de les teories presentades per explicar aquests components enigmàtics de l'univers, i els experiments construïts per provar aquestes idees.

Revision 214 Jun 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
Els múltiples costats foscos de l'Univers
>
>

Material complementari a l'exposició "Viatge cap a l'Univers Fosc"

5è pòster: Els múltiples costats foscos de l'univers

Pàgina principal de l'exposició

Pòsters en: CA ES EN DE PT IT

05 DarkSide ca 1000.jpg

ENLLAÇOS:

Revision 105 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
Els múltiples costats foscos de l'Univers
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl